ย 
Search
  • Nica Rojo

Road to 1k Subscribers

I am so pumped right now! Halos nasa 1k subscribers na tayo sa The Kilig Pill Youtube Channel!

Ngayon pa lang, salamat sa mga nag-subscribe and nakinig.

Oops! Gotta record Chapters 7 and 8 tonight! Please like and subscribe! ๐Ÿ˜†โœจโค๏ธ๐ŸŽง๐ŸŽค๐Ÿ’Š


N


15 views0 comments

Recent Posts

See All

Hello! It's been a while! I've been busy working on Korean dramas since February and March, and when the ECQ (Season 2!) started this April, I had time to work on a personal project. It's been years s

ย